Komunikat prasowy

Raport Amazon o ochronie marek

Raport Amazon o ochronie marek

Najnowszy „Raport o ochronie marek” (Brand Protection Report) przedstawia działania Amazon w zakresie ochrony klientów, marek i partnerów handlowych przed podrobionymi produktami.

Raport Amazon o ochronie marek

27/06/2022

Amazon opublikował dziś swój drugi raport dotyczący ochrony marek, w którym podkreśla zaangażowanie w ochronę autentyczności produktów sprzedawanych w swoich serwisach oraz walkę z podmiotami łamiącymi prawo, aby klienci mogli czuć się pewnie podczas zakupów.

Amazon i miliony partnerów handlowych, z których zdecydowana większość to małe i średnie firmy, obsługują setki milionów klientów na całym świecie. Konsumenci oczekują, że robiąc zakupy w serwisie, czy to bezpośrednio od Amazon, czy od jednego z zewnętrznych partnerów, otrzymają autentyczny produkt.

W 2021 r. Amazon zainwestował ponad 900 mln dolarów i zaangażował ponad 12 tys. osób, w tym naukowców zajmujących się uczeniem maszynowym, programistów, ekspertów śledczych i wielu innych specjalistów, w ochronę klientów, marek, partnerów handlowych i serwisu przed podrobionymi produktami, oszustwami i innego rodzaju nadużyciami.

„Nasz zespół nieustannie wprowadza innowacje, aby wyprzedzać działania oszustów, współpracując przy tym z właścicielami praw, organami ścigania i innymi podmiotami, co zapewnia klientom możliwość dokonywania zakupów z pełnym zaufaniem” – powiedział Dharmesh Mehta, wiceprezes Selling Partner Services w Amazon. „Jesteśmy dumni z postępów, jakie poczyniliśmy, ale nie zatrzymamy się, dopóki nie wyeliminujemy wszystkich podróbek z naszego serwisu”.

W drugiej edycji Brand Protection Report Amazon omawia znaczne postępy w trzech kluczowych obszarach. Pierwszy z nich obejmuje wszechstronne i bardzo skuteczne działania proaktywne mające na celu ochronę serwisu Amazon. Drugi: najlepsze w branży narzędzia, umożliwiające właścicielom praw nawiązywanie z nami współpracy w celu jeszcze lepszej ochrony marek. Trzeci zaś dotyczy pociągania do odpowiedzialności podmiotów łamiących prawo. Najważniejsze działania podejmowane przez Amazon, które omówiono w raporcie to:

Odstraszanie i powstrzymywanie podmiotów łamiących prawo: Amazon zablokował ponad 2,5 mln prób założenia nowych kont przez oszustów, uniemożliwiając im tym samym wystawianie na sprzedaż choćby jednego podrobionego produktu. W poprzednim roku odnotowano 6 mln takich prób. Spadek wynika z dokładnej weryfikacji sprzedawców i produktów, a także prowadzonych działań, mających na celu pociągnięcie do odpowiedzialności podmiotów łamiących prawo, co odstrasza ich od podejmowania prób sprzedaży na Amazon.

Rozwój narzędzi do ochrony marek: Rejestr przedsiębiorstw Brand Registry zwiększył się do ponad 700 tys. aktywnych firm, co stanowi wzrost o 40% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie średnia liczba zasadnych zgłoszeń dokonanych przez marki figurujące w Rejestrze spadła w ujęciu rok do roku o 25%, ponieważ wzrost popularności i skuteczności zautomatyzowanych narzędzi ochrony marek stale zmniejsza liczbę problemów, które firmy są w stanie znaleźć i zgłosić.

Pociąganie do odpowiedzialności podmiotów podrabiających produkty: Jednostka ds. zwalczania podróbek Amazon (CCU) nieustannie dba o to, aby twórcy podrobionych produktów byli pociągani do odpowiedzialności za swoje działania. W ten sposób powstrzymuje ich przed niezgodnym z prawem wykorzystywaniem serwisów Amazon i innych podmiotów z branży. Osiągnięcia jednostki CCU Amazon w 2021 r. to:

- Pozwy cywilne w sądach amerykańskich przeciwko ponad 170 producentom produktów podrobionych.

Pozwy lub zgłoszenia podejrzeń w stosunku do ponad 600 przestępców w USA, Wielkiej Brytanii, UE i Chinach, co stanowi wzrost o ponad 300% w porównaniu z 2020 r.

Wykrywanie i zatrzymywanie podrobionych produktów: Amazon wykrył, przejął i odpowiednio zutylizował ponad 3 mln podrobionych produktów, zapobiegając negatywnym konsekwencjom dla klientów lub ponownej sprzedaży w innej części łańcucha dostaw. Zatrzymywano, między innymi, podróbki wysyłane do centrów logistycznych Amazon w celu – ostatecznie powstrzymanej – sprzedaży w serwisie. Amazon we współpracy z markami i organami ścigania ustalał również położenie magazynów i fabryk produkujących podrobione produkty, aby doprowadzić do ich zamknięcia.

Współpraca pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym: Opublikowano dokument określający zasady współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, ukierunkowanej na powstrzymywanie producentów podróbek, w którym oparto się na doświadczeniach i postępach w ochronie serwisu Amazon. Podkreślono, między innymi, znaczenie wymiany informacji w sektorze prywatnym dla powstrzymywania producentów podrobionych produktów we wszystkich sklepach, współpracy z organami celnymi w celu ochrony granic oraz potrzebę zwiększenia zasobów dostępnych dla organów ścigania, aby mogły wyszukiwać podmioty łamiące prawo.

Wsparcie klientów: Amazon edukował klientów, by kupowali wyłącznie autentyczne produkty, a jednocześnie proaktywnie i reaktywnie zajmował się przypadkami, w których dochodziło do jakichkolwiek problemów. Dzięki takiemu wsparciu klienci zawsze mogą być pewni, że dbamy o ich interesy.

Pełny Brand Protection Report Amazon można znaleźć tutaj.

Amazon w Polsce

Pomoc Amazon w Ukrainie: link

Amazon działa w Polsce od 2014 roku i stworzył ponad 25 tys. stałych miejsc pracy w dziesięciu nowoczesnych centrach logistyki, a także w biurze Amazon Web Services w Warszawie oraz Centrach Rozwoju Technologii w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Centra Rozwoju Technologii Amazon to pionierskie ośrodki badawczo-rozwojowe, które dostarczają innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w produktach i usługach Amazon na całym świecie, m.in. technologię, dzięki której Alexa posługuje się mową. Od 2012 Amazon zainwestował w Polsce roku ponad 12 mld zł, między innymi w infrastrukturę realizacji zamówień i jednostki badawcze, a także w wynagrodzenia dla pracowników. Miliardy dolarów przeznaczył również na rozwój infrastruktury i usług technicznych, które pomagają małym i średnim firmom docierać do nowych klientów w kraju i za granicą.

Informacje o Amazon

Amazon wyznaje cztery zasady przewodnie: koncentrację na kliencie, a nie na konkurencji, pasję do innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon dąży do tego, by być najlepszym pracodawcą, najbezpieczniejszym miejscem pracy oraz najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie. Amazon jako pierwszy na świecie wprowadził m.in. następujące produkty i usługi: opinie klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, program Postaw na Swój Rozwój, tablety Fire, TV Fire, Amazon Echo, Alexa, technologia Just Walk Out, Amazon Studios i Deklarację Klimatyczną (The Climate Pledge). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź biuro prasowe i naszego bloga Aboutamazon.pl oraz śledź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze @AmazonNewsPL i YouTube.

Kontakt dla mediów: prasa@amazon.com