Komunikat prasowy

Amazon w czołówce największych amerykańskich pracodawców i inwestorów w Polsce

Amazon w czołówce największych amerykańskich pracodawców i inwestorów w Polsce

Amazon jest największym amerykańskim pracodawcą i zajmuje 3. miejsce w rankingu największych amerykańskich inwestorów w Polsce - wynika z raportu „30 lat inwestycji amerykańskich w Polsce”, przygotowanego przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce (AmCham) i KPMG. Firmy z udziałem kapitału amerykańskiego z powodzeniem prowadzą biznes w Polsce, a ich inwestycje są obecne w całym kraju, przyczyniając się do sukcesu gospodarczego Polski.

Amazon w czołówce największych  amerykańskich pracodawców i inwestorów w Polsce

08/06/2020

Raport „30 lat inwestycji amerykańskich w Polsce”przedstawia kompleksową analizę inwestycji amerykańskich w Polsce oraz podkreśla pozytywną rolę, jaką kapitał zza oceanu odgrywa
w rodzimej gospodarce. Wartość inwestycji amerykańskich w naszym kraju na koniec 2018 r. była szacowana na 24,4 mld USD (92 mld PLN)*, jednak w ocenie AmCham może to być nawet 62,7 mld USD (236 mld PLN)**. Amerykańskie inwestycje obejmują szereg istotnych branż, począwszy od przemysłu, poprzez części samochodowe, badania i rozwój, nieruchomości, usługi finansowe, dobra konsumpcyjne, produkcję rolną i sektor usług wspólnych. Amazon jest jednym z czołowych inwestorów amerykańskich w Polsce, od lat rozbudowując kolejne oddziały firmy i tworząc nowe miejsca pracy.

Amerykański kapitał przyczynia się do wzrostu konkurencyjności Polski zarówno na rynku europejskim, jak i światowym. Ponad połowa wszystkich nowych inwestycji w Polsce każdego roku pochodzi od firm obecnych już wcześniej na rynku. Cieszymy się, że długotrwała działalność oraz poziom inwestycji Amazon na polskim rynku przynosi tak wymierne korzyści i dowodzi, że Polska jest krajem o dużym potencjale i możliwościach biznesowychmówi Tony Housh, Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Według raportu AmCham i KPMG Amazon zajmuje 3. miejsce wśród amerykańskich inwestorów w Polsce. Firma obecna jest na rodzimym rynku od 2014 r., a jej główne obszary inwestycji to potencjał ludzki, badania i rozwój oraz centra logistyczne. Amazon prowadzi w Polsce 8 nowoczesnych Centrów Logistyki E-Commerce, Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku i oddział Amazon Web Services w Warszawie. Najnowsza inwestycja, centrum logistyki w Łodzi, zostanie otwarta w 2020 r. i pozwoli na utworzenie ponad 100 nowych miejsc pracy. Amazon zainwestował już w Polsce łącznie ponad 14 mld PLN.

Polska to dla nas bardzo ważny rynek. Dynamicznie, konsekwentnie i odpowiedzialnie rozwijamy nasz biznes w różnych rejonach kraju, pobudzając przemysł, wspierając polski eksport, wpływając na rozwój społeczności lokalnych i tworząc atrakcyjne i bezpieczne miejsca pracy. Jesteśmy dumni, że  ponad 16 000 osób wybrało Amazon na swojego pracodawcę i poleca nas swoim rodzinom i znajomym. Chętnie współpracujemy z różnymi podmiotami, inwestujemy w obszar badawczo-rozwojowy i prowadzimy działalność CSR-ową. W ten sposób przyczyniamy się do innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Cieszy nas fakt, że zostało to docenione w najnowszym raporcie AmCham i KPMG na temat inwestycji amerykańskich w Polsce – mówi Marian Sepesi, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon.

Firmy amerykańskie stale tworzą w Polsce nowe miejsca pracy, a tempo wzrostu zatrudnienia znacznie przewyższa średnią rynkową. Według raportu „30 lat inwestycji amerykańskich w Polsce” w firmach z udziałem kapitału amerykańskiego pracuje w Polsce ok. 267 000 osób, a w latach 2010-2018 zatrudnienie w nich podwoiło się. Tylko w pierwszej dziesiątce największych amerykańskich pracodawców w Polsce zatrudnienie znalazło ponad 78 860 pracowników, co odpowiada blisko 32% wszystkich miejsc pracy utworzonych przez firmy amerykańskie w Polsce. W raporcie Amazon wymieniony jest jako największy pracodawca zza oceanu – firma od 2014 roku stworzyła ponad 16 000 stałych miejsc pracy w centrach logistycznych w Sadach koło Poznania, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina, Bielanach Wrocławskich (dwa obiekty firmy), Pawlikowicach koło Łodzi, Okmianach koło Bolesławca i w nowopowstałym centrum w Gliwicach oraz w Warszawie i Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku.

Amerykańskie inwestycje od lat pobudzają polską gospodarkę i przyczyniają się do umacniania pozycji kraju w Europie i na arenie międzynarodowej. Kapitał amerykański odpowiada obecnie 4% wartości polskiego PKB, co pokazuje jak ważną rolę odgrywają firmy amerykańskie działające na terenie naszego kraju. Stany Zjednoczone są drugim najważniejszym źródłem kapitału inwestycyjnego w Polsce, stanowiąc 11% całkowitej wartości wszystkich inwestycji bezpośrednich w naszym kraju. Według raportu, amerykańscy inwestorzy działający w Polsce doceniają dynamikę naszego rynku, jego rosnącą rolę na arenie europejskiej, znakomitych pracowników oraz bazę polskich firm, z którymi współpracują.

 

* z wyłączeniem bankowości

** z wyłączeniem bankowości, uwzględniając inwestycje dokonane przez firmy ze Stanów Zjednoczonych, które obecnie należą do podmiotów z innych krajów

***

Amazon w Polsce:

Amazon działa w Polsce od 2014 r. W tym czasie firma wygenerowała w kraju ponad 14 miliardów złotych inwestycji w centra logistyczne, badania i rozwój oraz koszty osobowe. Amazon stworzył ponad 16 000 stałych miejsc pracy w swoich 8 nowoczesnych Centrach Logistyki E-Commerce w Sadach koło Poznania, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina, Bielanach Wrocławskich (gdzie znajdują się dwa obiekty firmy), Pawlikowicach koło Łodzi i Okmianach koło Bolesławca, w nowopowstałym centrum w Gliwicach, w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku i oddziale Amazon Web Services
w Warszawie. Kolejna inwestycja, centrum logistyki w Łodzi, zostanie otwarta w 2020 r.


Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców amerykańskich działających w Polsce, reprezentujących jednocześnie jedną z największych grup inwestorów zagranicznych, którzy zainwestowali w Polsce blisko 240 mld złotych i zatrudniają około 267 tysięcy osób. AmCham reprezentuje 340 firm amerykańskich w Polsce, od ponad 30 lat działając na rzecz rozwoju poprawy klimatu inwestycyjnego Polsce i promocji naszego kraju na rynku amerykańskim. Organizacja współpracuje z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce, siecią AmChams Europe, Międzynarodową Grupą Izb Handlowych oraz innymi stowarzyszeniami branżowymi. W uznaniu wkładu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce oraz jej członków w rozwój gospodarczy kraju, w 2015 roku polski rząd przyznał AmCham Polska Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Informacje o Amazon:

Amazon wyznaje cztery zasady przewodnie: koncentrację na kliencie, a nie na konkurencji, pasję do innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon, jako pierwszy na świecie zaoferował m.in. następujące produkty i usługi: opinie klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablety Fire, TV Fire, Amazon Echo i Alexa. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź biuroprasoweamazon.pl i naszego bloga Day One oraz śledź nas na Twitter @AmazonNewsPL

 

Kontakt dla mediów:

prasa@amazon.com