Komunikat prasowy

Oficjalne stanowisko Amazon dotyczące oświadczenia OZZ Inicjatywa Pracownicza na temat śmierci pracowniczki Amazon w centrum logistycznym firmy w Sadach pod Poznaniem

Oficjalne stanowisko Amazon dotyczące oświadczenia OZZ Inicjatywa Pracownicza na temat śmierci pracowniczki Amazon w centrum logistycznym firmy w Sadach pod Poznaniem

W związku z tragiczną śmiercią pracowniczki Amazon w centrum logistycznym w Sadach pod Poznaniem, w przestrzeni publicznej pojawiało się wiele informacji, które wprowadzały lub mogły wprowadzić opinię publiczną w błąd. W związku z tym publikujemy nasze stanowisko dotyczące samego zdarzenia, bezpieczeństwa oraz warunków pracy w Amazon – także w kontekście koronawirusa. Mamy nadzieję, że zawarte w nim treści pozwolą wyjaśnić wiele spornych kwestii związanych z Amazon i pracą w naszej firmie.

Oficjalne stanowisko Amazon dotyczące oświadczenia OZZ Inicjatywa Pracownicza na temat śmierci pracowniczki Amazon w centrum logistycznym firmy w Sadach pod Poznaniem

28/05/2020

W Amazon bezpieczeństwo pracowników jest najwyższym priorytetem. Jesteśmy dumni z tego, że ponad 16 000 osób w Polsce wybrało Amazon jako swojego pracodawcę i poleca nas jako miejsce pracy swojej rodzinie i przyjaciołom. Niestety globalny kryzys związany z koronawirusem stał się dla naszych krytyków okazją do promocji własnych postulatów. Jest nam bardzo przykro z powodu sposobu, w jaki tragedia rodziny naszej zmarłej koleżanki z poznańskiego zespołu jest aktualnie wykorzystywana do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat naszej firmy.

Pragniemy podkreślić, że z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki z poznańskiego zespołu. Łączymy się w bólu z członkami jej rodziny i bliskimi oraz otaczamy wsparciem jej współpracowników.

Chcemy równocześnie zaznaczyć, że akcja ratunkowa została przeprowadzona w prawidłowy sposób. W naszych centrach logistycznych posiadamy defibrylatory (chociaż nie są one wymagane przez prawo) do wykorzystania w takich sytuacjach. Aktualnie czekamy na raport służb badających przyczyny zdarzenia.

Wszystkie zmiany w regulacjach dotyczących funkcjonowania polskich centrów logistycznych – w tym dotyczące wdrożenia środków bezpieczeństwa, zmian organizacyjnych oraz w szczególności tymczasowych podwyżek stawki godzinowej dla wszystkich pracowników, w tym pracowników tymczasowych,  zostały wprowadzone z inicjatywy Amazon i wdrożono je w ramach globalnej strategii Amazon we wszystkich krajach. W zakresie, w jakim było to wymagane prawnie, pracodawca dokonywał uprzednich konsultacji z działającymi u pracodawcy związkami zawodowymi.

Zdrowie pracowników jest naszym najwyższym priorytetem, dlatego zawsze prosimy pracowników, żeby pozostali w domu, jeśli są chorzy. Dbamy o bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych przez nas osób i nie jest prawdą, że zmuszamy naszych pracowników do noszenia maseczek ochronnych jeśli mają problemy zdrowotne – w takich przypadkach umożliwiamy korzystanie z innych środków ochrony.

Wprowadziliśmy ok. 150 rozwiązań, aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas pandemii – m.in. mierzenie temperatury każdej osoby wchodzącej do budynku czy zasadę odstępu 2 m od współpracowników.

Zgodnie z pomiarami, które zostały przeprowadzone w centrum w Sadach przez zewnętrzne, niezależne laboratorium nie posiadamy stanowisk, na których przekroczony został wydatek energetyczny pracowników.

Kontrole przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną nie wykazały żadnych nieprawidłowości w użytkowaniu i wyposażeniu wież składowania towarów, dotyczy to również toalet, jak i oświetlenia. Ponadto, na każdym piętrze znajduje się wiele dystrybutorów wody pitnej, z których pracownicy mogą korzystać bez ograniczeń. Liczba i rozstawienie krzeseł w każdym centrum logistycznym Amazon w Polsce są zawsze zatwierdzane na spotkaniach komisji BHP wspólnie ze związkami zawodowymi.

Jak wielokrotnie wskazywaliśmy, kwestionujemy także błędne założenia i, wynikające z nich, błędne ustalenia zawarte w powołanej przez związek zawodowy opinii biegłego. Opinia ta jest częścią materiału dowodowego w toczącym się wciąż postępowaniu sądowym, w którym nie zapadł jeszcze żaden wyrok.  

Amazon działa zgodnie z obowiązującym prawem i ściśle przestrzega prawa pracy. Dotychczas stworzyliśmy w Polsce ponad 16 000 stałych miejsc pracy i wciąż rekrutujemy. Podobnie jak w wielu innych firmach, wyznaczamy cele naszym pracownikom niezależnie od tego, czy pracują w naszych biurach korporacyjnych czy centrach logistyki e-commerce. Ustalane są one obiektywnie, w oparciu o analizę wyników członków naszego zespołu. Stosowany przez nas system oceny pracowników został oceniony przez sąd jako obiektywny i sprawiedliwy. Natomiast do każdej osoby, która ma problem z osiągnięciem celu, podchodzimy indywidualnie i oferujemy wsparcie, aby pomóc jej poprawić wyniki i odnieść sukces w Amazon. W ubiegłym roku zaledwie ułamek procenta wszystkich informacji o konieczności poprawy pracy skutkowało zakończeniem umowy z pracownikiem. W miarę jak firma się rozwija, w naszym interesie jest tworzenie jak najlepszych warunków pracy i zatrzymywanie najlepszych pracowników w firmie.

W czasie epidemii nic nie zmieniło się pod względem rodzaju i terminów realizacji naszych umów z pracownikami. Jak zawsze, stale dostosowujemy je do stopnia zapotrzebowania na nasze usługi.

Te same procedury dotyczą zarówno pracowników Amazon, jak i pracowników zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej.

W czterech centrach logistycznych Amazon w Polsce odbyły się kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które miały na celu weryfikację poziomu ochrony pracowników przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem w miejscu pracy. Państwowa Inspekcja Sanitarna zaaprobowała środki bezpieczeństwa wdrożone przez Amazon i nie znalazła żadnych uchybień w naszych procesach. Co więcej, kontrole wykazały, że w celu ochrony pracowników firma zastosowała szereg zabezpieczeń wykraczających ponad wytyczne rządowe oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Jesteśmy odpowiedzialną firmą i ściśle przestrzegamy wytycznych rządowych i władz sanitarnych, aby zapewnić wdrożenie odpowiednich procedur we wszystkich naszych lokalizacjach na terenie całego kraju. Pracujemy nad tym, aby zapewnić ciągłość zatrudnienia naszym pracownikom w tym trudnym czasie i realizować dostawy do klientów.

Faktem jest, że Amazon już oferuje to, czego domagają się związki zawodowe: konkurencyjne wynagrodzenie w wysokości od 20 zł za godzinę, bogaty pakiet benefitów i wiele możliwości rozwoju kariery - wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego, nowoczesnego środowiska pracy.