Komunikat prasowy

Amazon z komercyjnym rekordem energii odnawialnej nabytej w 2022 roku

Amazon z komercyjnym rekordem energii odnawialnej nabytej w 2022 roku

Łączna moc energii odnawialnej zakontraktowanej przez Amazon wynosi obecnie ponad 20 GW. Odpowiada to mocy zdolnej do zasilania 15,3 mln europejskich domów. Na ten wynik składają się także inwestycje w Polsce – w 2022 roku Amazon ogłosił zawarcie jednej z największych w naszym kraju umów typu cPPA na zakup energii odnawialnej pochodzącej z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach.

Amazon z komercyjnym rekordem energii odnawialnej nabytej w 2022 roku

28/03/2023

W 2022 roku Amazon zwiększył zdolność do wytwarzania energii odnawialnej o dodatkowe 8,3 gigawata (GW), między innymi dzięki 133 nowym projektom OZE w 11 krajach. W rezultacie łączna moc czystej energii generowanej w ramach 401 projektów solarnych i wiatrowych Amazon w 22 krajach, w tym w Polsce, wynosi już ponad 20 GW. Amazon ustanowił tym samym nowy rekord pod względem ilości energii odnawialnej zakontraktowanej w ciągu roku przez jedną firmę. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii, w tym rozwiązań chmurowych, inwestycje Amazon w OZE przyczyniają się do transformacji energetycznej oraz przyspieszenia rozwoju gospodarczego w wielu regionach świata.

Zgodnie z danymi Bloomberg New Energy Finance, od 2020 roku Amazon pozostaje największym na świecie korporacyjnym nabywcą energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, osiągając w 2021 r. jej 85 proc. udział w miksie wykorzystywanym przez firmę m.in. do zasilania biur, centrów logistycznych, centrów danych Amazon Web Services (AWS) i sklepów Amazon obsługujących łącznie miliony klientów na całym świecie. Jednocześnie nowe projekty, a tym samym potencjał energetyczny płynący z farm wiatrowych i solarnych, przybliżyły Amazon do osiągnięcia celu, jakim jest przejście w 100 proc. na energię odnawialną do 2025 r. – pięć lat wcześniej niż zakładał to pierwotny plan firmy.

Słońce i wiatr znad Europy – Polska na zielonej mapie projektów Amazon

Amazon posiada w Europie 80 projektów solarnych on-site oraz 48 dużych projektów wiatrowych i solarnych (łącznie 128 projektów, on-site i off-site) o mocy ponad 4 600 megawatów (MW), które zgodnie z oczekiwaniami generują energię wystarczającą do zasilenia równowartości 3,5 miliona europejskich domów rocznie.

Polskim akcentem na mapie globalnych projektów z zakresu OZE jest zawarta w 2022 roku umowa na zakup energii z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach w województwie dolnośląskim, będąca jednocześnie jedną z największych umów typu CPPA (Corporate Power Purchase Agreement) w historii kraju. Moc zainstalowana farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach to około 87 MW. Według przewidywań elektrownia ma generować ponad 120 tys. megawatogodzin czystej energii rocznie, co oznacza równowartość zapotrzebowania na energię ok. 57 tys. polskich gospodarstw domowych w ciągu roku.

- Dzięki inwestycji w farmę fotowoltaiczną w Miłkowicach, Amazon wspiera realizację przyjętego przez Polskę celu, jakim jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w polskiej energetyce w najbliższych latach. Ta współpraca pomoże również przyspieszyć dekarbonizację w Polsce, gdzie paliwa kopalne nadal generują 85 proc. energii mówi Anna Papka, menedżerka polityki publicznej Amazon ds. zrównoważonego rozwoju w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Z kolei w 2021 roku Amazon uruchomił robotyczne centrum logistyczne w Świebodzinie, którego dach pokrywa 8 600 m2 paneli fotowoltaicznych o mocy 1 755 kWp (równowartość zasilania dla 480 domów), co pozwala firmie na częściowe zasilanie obiektu w Świebodzinie energią odnawialną.

OZE w globalnej perspektywie zrównoważonego rozwoju

Nowe projekty ogłoszone przez Amazon w 2022 roku zlokalizowane są, poza Polską, w: Australii, Kanadzie, Finlandii, Francji, Niemczech, Japonii, Singapurze, Hiszpanii i USA. Firma rozpoczęła także prace w tym zakresie w Brazylii, Indiach i Indonezji. Wśród 401 projektów na całym świecie są 164 farmy wiatrowe i słoneczne oraz 237 instalacji solarnych na dachach obiektów Amazon. Docelowo, globalne projekty Amazon mają generować po ich pełnym uruchomieniu ponad 56,8 tys. gigawatogodzin (GWh) czystej energii rocznie.

„Jesteśmy zadowoleni z postępu i tempa, w jakim kontynuujemy na całym świecie uruchamianie kolejnych projektów z obszaru energii odnawialnej. Dzięki nim jesteśmy na dobrej drodze, aby zasilać nasze operacje wyłącznie energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych pięć lat wcześniej niż pierwotnie planowaliśmy. W 2022 roku ogłosiliśmy 133 nowe projekty w 11 krajach, co jest kolejnym rekordowym wynikiem” – powiedział Adam Selipsky, CEO AWS, dodając – „Projekty te pokazują, że Amazon korzysta z różnorodnych źródeł energii odnawialnej i wprowadza nowe technologie w kolejnych dziedzinach, które przyczyniają się do zmniejszania skutków zmian klimatu”.

Wpływ i znaczenie Amazon w rozwój OZE podkreśliła również Miranda Ballentine, dyrektor generalny Clean Energy Buyers Association (CEBA) – „W czasach niepewności Amazon przewodził nabywcom czystej energii i podwoił swoje zaangażowanie w energię odnawialną. O zaangażowaniu Amazon w dekarbonizację świadczy także czołowe miejsce w CEBA's Deal Tracker Top 10, w ramach naszej społeczności członkowskiej i w skali globalnej".

Wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych jest jedną z najskuteczniejszych strategii w walce ze zmianami klimatycznymi. Mając jednocześnie świadomość, że największy wpływ na redukcję emisji ma zakup energii odnawialnej przez firmy i organizacje, Amazon zainicjował powstanie nowej koalicji Emissions First, która prowadzi działania na rzecz unowocześnienia standardów rozliczania emisji dwutlenku węgla, co pozwoli na szybsze i tańsze ograniczenie emisji CO2 z globalnych sieci energetycznych.

W 2019 roku Amazon współtworzył i jako pierwszy podpisał Deklarację Klimatyczną, w ramach której zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 roku, czyli dekadę przed obietnicami złożonymi w ramach proklimatycznego Porozumienia Paryskiego. Aktualnie Deklarację Klimatyczną podpisało ponad 400 sygnatariuszy, w tym Best Buy, IBM, Microsoft, PepsiCo, Siemens, Unilever, Verizon czy Visa.

Jednocześnie Amazon nadal przekształca sieć transportową, elektryfikując flotę i szukając alternatyw dla paliw kopalnych – obecnie ma tysiące elektrycznych pojazdów dostawczych Rivian w ponad 100 miastach i regionach USA, ponad 3 000 elektrycznych samochodów dostarczających paczki do klientów w Europie oraz zawarł kilka umów dotyczących pojazdów elektrycznych w regionie APAC. Firma przeznaczyła również 2 miliardy dolarów na inwestycje w rozwój usług i rozwiązań obniżających emisję dwutlenku węgla w ramach The Climate Pledge Fund. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://sustainability.aboutamazon.com/

Amazon w Polsce

Pomoc Amazon w Ukrainie: link

Amazon działa w Polsce od 2014 roku i stworzył 70 000 bezpośrednich i pośrednich miejsca pracy, m.in. w dziesięciu nowoczesnych centrach logistyki, a także w biurze Amazon Web Services w Warszawie oraz w Amazon Development Center Poland w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Centra Rozwoju Technologii Amazon to pionierskie ośrodki naukowo-badawczo, które dostarczają innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w produktach i usługach Amazon na całym świecie.

Od 2012 Amazon zainwestował w Polsce ponad 18,5 mld zł w infrastrukturę, w tym m.in. centra logistyczne, biura korporacyjne i zaplecze technologiczne, jak i wynagrodzenia oraz rozwój usług dla klientów. Miliardy dolarów przeznaczył również na rozwój infrastruktury i technologii, które pomagają małym i średnim firmom docierać do nowych klientów w kraju i za granicą, w tym również na ochronę własności intelektualnej marek

 

Informacje o Amazon

Amazon wyznaje cztery zasady przewodnie: koncentrację na kliencie, a nie na konkurencji, pasję do innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon dąży do tego, by być najlepszym pracodawcą, najbezpieczniejszym miejscem pracy oraz najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie. Amazon jako pierwszy na świecie wprowadził m.in. następujące produkty i usługi: opinie klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, program Postaw na Swój Rozwój, tablety Fire, TV Fire, Amazon Echo, Alexa, technologia Just Walk Out, Amazon Studios i Deklarację Klimatyczną (The Climate Pledge). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź biuro prasowe i naszego bloga Aboutamazon.pl oraz śledź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze @AmazonNewsPL i YouTube.