Logistyka bez barier. Program HOMER wspiera pozycję osób niewidomych na rynku pracy

Amazon_HOMER_informacja prasowa_15.05.2024

Amazon_HOMER_informacja prasowa_15.05.2024
DOCX | 34,28 KB


Inne materiały prasowe

JPG | 1,59 MB
8,192 x 5,464 px

JPG | 1,69 MB
8,192 x 5,464 px