Komunikat prasowy

Zmiana branży? Większość badanych „za”, połowa chce wybrać IT – wynika z badania Amazon i Future Collars

Zmiana branży? Większość badanych „za”, połowa chce wybrać IT – wynika z badania Amazon i Future Collars

Ponad połowa pracujących Polaków w wieku 30-59 lat myśli o zmianie branży. Co drugi planuje podjęcie pracy w sektorze IT, przy czym kobiety wyrażają taką chęć częściej niż mężczyźni – wynika z badania „Reskilling oczami Polaków” , zrealizowanego przez szkołę kompetencji cyfrowych Future Collars oraz Amazon.

Zmiana branży? Większość badanych „za”, połowa chce wybrać IT – wynika z badania Amazon i Future Collars

30/10/2023

Światowe Forum Ekonomiczne przewiduje, że do 2025 r. co drugi pracownik będzie musiał przekwalifikować się, aby sprostać nowym wymaganiom rynku pracy[1]. Tymczasem według Eurostatu Polska pozostaje w niechlubnym europejskim „ogonie” pod względem kompetencji cyfrowych, wyprzedzając jedynie Rumunię i Bułgarię2. Stanowi to ogromne wyzwanie dla firm, które mówią o coraz większych trudnościach z rekrutacją pracowników posiadających takie kompetencje i gotowych na zdobywanie nowych umiejętności. Jak pokazuje badanie Future Collars i Amazon, Polki i Polacy obecni na rynku pracy zgłaszają dużą chęć zawodowego rozwoju i ze sporym zainteresowaniem patrzą na przyszłość w branży technologicznej.

– W obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy ważne jest, aby zrozumieć motywacje i obawy pracujących Polaków. To pozwoli nam lepiej przygotować się na przyszłość i stworzyć środowisko pracy, które będzie odpowiadać potrzebom wszystkich – mówi autorka badania dr hab. Katarzyna Sekścińska, z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

EDUKACJA MOTOREM ZMIAN

Oprócz wiedzy związanej z IT, wśród niezbędnych umiejętności umożliwiających takie przebranżowienie badani wymieniają znajomość języków obcych, umiejętność zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem, pracy pod presją czasu i w zmiennych warunkach. Mimo deklarowanej gotowości do podejmowania nowych wyzwań, 48% respondentów wyraża przekonanie, że wejście do branży IT jest po prostu trudne.

Fakt, że połowa pracujących badanych rozważa zmianę branży na IT pokazuje, jak dynamicznie rozwija się zainteresowanie tym sektorem w Polsce. Jednak, aby naprawdę wykorzystać ten potencjał, należy aktywnie przeciwdziałać mitom i stereotypom związanym z branżą. Kluczowe jest wspieranie edukacji i dostarczanie odpowiednich narzędzi, aby pomóc Polakom osiągnąć sukces w świecie technologii. W tym zakresie ogromnie ważne jest aktywne zaangażowanie się w tę zmianę ze strony pracodawców – mówi Marta Dworowska, dyrektorka ds. zasobów ludzkich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Amazon.

KOBIETY DO IT

Wspomniane mity i stereotypy wpływają głównie na decyzje kobiet. Jak pokazuje badanie, 63% pań uważa branżę IT za odpowiednią dla obu płci – w porównaniu do 68% mężczyzn. I chociaż aż 60% respondentek planuje reskilling, to właśnie one częściej wyrażają obawy związane głównie z posiadaną wiedzą, umiejętnościami i niewystarczającą znajomością języka angielskiego.

Kobiety wierzą, że każdy ma możliwość zmiany branży czy zawodu. Choć są bardziej otwarte na takie przemiany, obawiają się ich – zauważa Joanna Pruszyńska-Witkowska z Future Collars.

Praca w sektorze IT kobietom kojarzy się głównie z programowaniem i koniecznością posiadania zaawansowanej wiedzy matematycznej. Mimo tak one, jak i mężczyźni wskazują wysokie zarobki jako jeden z głównych powodów chęci migracji do branży IT, to panie częściej zastanawiają się, czy poradzą sobie z wyzwaniami związanymi z dostosowaniem się do wymagań tej branży.

W dobie ESG, wspierania różnorodności i wyrównywania szans globalni liderzy powinni wykazać się oczekiwaną społecznie odpowiedzialnością, wspierać i zachęcać kobiety do rozwijania swojej kariery w obszarze technologii. Trzeba to jasno powiedzieć – kompetencje nie mają płci  – przekonuje Marta Dworowska.

ROZWÓJ? ZADANIE DLA PRACODAWCY

O tym, że to firmy powinny dbać o rozwój kompetencji swojej kadry, są przekonani sami pracownicy – jak wynika z Monitora Rynku Pracy Randstad, uważa tak aż 6 na 10 badanych[2]. Z kolei o tym, jak wielką wagę przykładają do tego pracownicy, najlepiej świadczy fakt, że w ostatniej edycji Monitora, chęć rozwoju zawodowego zrównała się z wyższym wynagrodzeniem wśród głównych przyczyn rotacji (po 43% odpowiedzi).[3]

Ten głód wiedzy, zdobywania nowych umiejętności, a przez to zbudowanie większej pewności siebie doskonale widzimy, obserwując program „Postaw na Swój Rozwój”, umożliwiający również rozwój kompetencji cyfrowych, który wdrożyliśmy w naszej firmie. Globalnie skorzystało z niego już ponad 150 tys. osób. Z pewnością wpływ na to ma fakt, że w jego ramach pokrywanych jest 95% opłat za wybrane kursy czy studia, niezależnie od tego, czy są one związane ze stanowiskiem zajmowanym przez pracownika. Wierzymy, że to inwestycja o wysokiej stopie zwrotu – dla całego rynku, w co powinni uwierzyć wszyscy jego uczestnicy – dodaje Marta Dworowska z Amazon.

BRAKI KADROWE WCIĄŻ WIDOCZNE

O jakiej skali zapotrzebowania na specjalistów IT mówimy? Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego, specjaliści IT stanowią w Polsce jedynie 3,5% zatrudnionych[4]. Do unijnej średniej (4,5%) brakuje nam więc aż 147 tys. osób. Stąd ważne jest, by dzielenie się wiedzą odbywało się także poza strukturami organizacji – aby firmy zapewniały odpowiednie narzędzia także potencjalnym pracownikom, co może przyczynić się do ogólnej poprawy sytuacji kadrowej branży. Przykład takiego rozwiązania może stanowić Program AWS Training and Certification.

- Inicjatywa ta zapewnia zasoby edukacyjne do budowania i walidacji pożądanych umiejętności w zakresie przetwarzania w chmurze w ponad 200 krajach i terytoriach świata. Dzięki ponad 600 bezpłatnym kursom online w 14 językach, do 2025 r. planujemy bezpłatnie przeszkolić z umiejętności przetwarzania w chmurze 29 milionów ludzi na całym świecie. Od 2020 r. globalnie udało się to już 13 milionom osób – mówi Kinga Kowalewska z Amazon Web Services.

Na potrzebę większej dostępności takich rozwiązań wskazują również uczestnicy badania „Reskilling oczami Polaków”. Blisko 7 na 10 respondentów wskazuje, że w przebranżowieniu najbardziej pomogłyby im kursy i szkolenia z zakresu informatyki (68%) oraz możliwość samodzielnego uczenia się z materiałów dostępnych online (67%).

***

Badanie Future Collars i Amazon „Reskilling oczami Polaków” zostało zrealizowane we wrześniu 2023 r. techniką CAWI na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna i z udziałem ogólnopolskiej próby 1105 dorosłych Polaków w wieku 30-59 lat.

Raport z wynikami badania i grafiki do pobrania tutaj.

 


[1] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220330-1

[2] https://info.randstad.pl/47474/i/monitor-rynku-pracy-47

[3] https://info.randstad.pl/13489/i/monitor-rynku-pracy-50

[4] https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2022/11/PIE_Raport_Ilu-specjalistow-IT-brakuje-w-Polsce.pdf

Amazon w Polsce:

Amazon działa w Polsce od 2014 r., gdzie stworzył ponad 70 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, m.in. w dziesięciu nowoczesnych centrach logistycznych, a także w biurze Amazon Web Services w Warszawie oraz w Amazon Development Center Poland w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. ADCP to pionierskie ośrodki naukowo-badawcze, w których zespoły menedżerek i menedżerów, inżynierek i inżynierów, naukowczyń i naukowców, tworzą i rozwijają globalne najbardziej zaawansowane technologie Amazon, takie jak: Alexa, Ring, Echo, Polly, TTS, AWS Database Migration czy Kindle. Od 2012 r. Amazon zainwestował w Polsce ponad 18,5 mld zł w infrastrukturę, w tym m.in. centra logistyczne, biura korporacyjne i zaplecze technologiczne, jak i wynagrodzenia oraz rozwój usług dla klientów. Miliardy dolarów przeznaczył również na rozwój infrastruktury i technologii, które pomagają MŚP docierać do nowych klientów w kraju i za granicą, w tym również na ochronę własności intelektualnej marek.

 

Informacje o Amazon:

Amazon wyznaje cztery zasady przewodnie: koncentrację na kliencie, a nie na konkurencji, pasję do innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon dąży do tego, by być najlepszym pracodawcą, najbezpieczniejszym miejscem pracy oraz najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie. Amazon jako pierwszy na świecie wprowadził m.in. następujące produkty i usługi: opinie klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, program Postaw na Swój Rozwój, tablety Fire, TV Fire, Amazon Echo, Alexa, technologia Just Walk Out, Amazon Studios i Deklarację Klimatyczną (The Climate Pledge). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź biuro prasowe i naszego bloga Aboutamazon.pl oraz śledź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze @AmazonNewsPL i YouTube.