Komunikat prasowy

Raport o ochronie marek 2022: Najnowsze osiągnięcia Amazon w ochronie klientów, marek i sprzedawców przed podróbkami

Raport o ochronie marek 2022: Najnowsze osiągnięcia Amazon w ochronie klientów, marek i sprzedawców przed podróbkami

Amazon opublikował coroczny Raport o ochronie marek, prezentując najnowsze dane o tym, jak wiodące w branży technologie i eksperci firmy coraz skuteczniej powstrzymują nieuczciwe podmioty i zapobiegają wprowadzeniu nieautentycznych produktów do globalnego łańcucha dostaw.

Raport o ochronie marek 2022: Najnowsze osiągnięcia Amazon w ochronie klientów, marek i sprzedawców przed podróbkami

04/04/2023

Amazon opublikował trzeci coroczny Raport o ochronie marek, w którym prezentuje efekty działań firmy na rzecz ochrony klientów, marek i sprzedawców przed podróbkami. Z raportu wynika, że dzięki strategicznemu połączeniu wiodących w branży technologii z doświadczeniem i wiedzą ekspertów, Amazon skutecznie powstrzymuje nieuczciwe podmioty przed handlem nieautentycznymi produktami, wykraczając swoją aktywnością poza sklepy Amazon. W 2022 r. firma pomogła w wykryciu, przejęciu i wyeliminowaniu ponad 6 mln podróbek, zapobiegając tym samym ich dotarciu do klientów i ponownej sprzedaży na innym etapie łańcucha dostaw.

Jesteśmy dumni z postępów, jakie nasza firma poczyniła w 2022 roku, zwłaszcza jeśli chodzi o dalszy rozwój technologii pozwalającej zachować przewagę nad nieuczciwymi podmiotami oraz zgłaszanie i pozywanie przestępców – powiedział Dharmesh Mehta, wiceprezes Worldwide Selling Partner Services Amazon, dodając: – Doceniamy coraz ściślejszą współpracę całej branży w tym zakresie, mając nadzieję na dalsze działania na rzecz innowacji i współdziałania w celu wyeliminowania wszystkich podróbek.

Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny PIH podkreśla jednocześnie ogromne znaczenie walki z podróbkami w kontekście rodzimych przedsiębiorców: – Polscy eksporterzy potrzebują rozwiązań, które w zdigitalizowanym i globalnym świecie zabezpieczą ich prawa oraz zapewnią bezpieczeństwo. Aktywności podejmowane przez Amazon pozwalają wyróżnić się innowacyjnym przedsiębiorcom, zapewniając im jednocześnie ochronę przed nieuczciwymi praktykami. Z kolei Karolina Opielewicz, z-ca dyrektora generalnego KIG wskazuje na kolejny ważny aspekt związany z prawem marek do ochrony:
Naruszenie własności intelektualnej i praw autorskich to poważny problem dla wielu polskich przedsiębiorców. Narzędzia ochrony, które zapewnia Amazon, pozwalają im skupić się na rozwoju biznesu, podnosząc efektywność przedsiębiorców oraz ich konkurencyjność na rynku.

W Raporcie Amazon o ochronie marek podkreślono osiągnięcia firmy w czterech kluczowych obszarach:
1) wszechstronnych, proaktywnych kontrolach służących ochronie sklepów Amazon, 2) efektywnych narzędziach do ochrony marek, 3) pociąganiu nieuczciwych podmiotów do odpowiedzialności, 4) edukacji oraz wspieraniu klientów.

Robimy wszystko, by zapewnić sprzedającym na Amazon ochronę ich marek, a kupującym dostęp do oryginalnych produktów. Bezpieczne zakupy są bowiem dla nas – poza szeroką ofertą, atrakcyjnymi cenami każdego dnia i szybką dostawą – kluczem do ciągłego budowania zaufania wśród konsumentów oraz drogą do dostarczania im doskonałych doświadczeń zakupowych – podkreśla Mourad Taoufiki, Country Manager, Amazon.pl.

Coraz skuteczniejsze powstrzymywanie nieuczciwych podmiotów: Dzięki szczegółowej weryfikacji sprzedawców, m.in. bezpośredniej rozmowie wideo, w połączeniu z nieustannym rozwojem systemowych rozwiązań i narzędzi technologicznych bazujących na uczeniu maszynowym, nieuczciwe podmioty coraz rzadziej decydują się na tworzenie nowych kont sprzedażowych na Amazon. W 2022 r. firma powstrzymała ponad 800 tys. takich prób podejmowanych przez oszustów, uniemożliwiając im tym samym wystawienie nieautentycznych produktów do sprzedaży na Amazon, co wskazuje na znaczący spadek względem 2021 r. (2,5 mln prób) i 2020 r. (6 mln prób).

– Walka z handlem podrabianymi produktami przybrała na sile, ponieważ skala zjawiska nieustannie rośnie. Stąd sprzedawcy – by móc budować przewagi konkurencyjne – potrzebują nie tylko rzetelnej ochrony własności intelektualnej, ale też skutecznych narzędzi, które w zdigitalizowanym, globalnym świecie zabezpieczą ich prawa. Ochrona przedsiębiorców w tym zakresie jest nieunikniona, dlatego Amazon podejmuje szereg aktywności, by zapewnić bezpieczeństwo tak sprzedającym, jak i kupującym, oferując produkty zweryfikowane pod kątem ich autentyczności, bezpieczeństwa oraz wiarygodności sprzedających – mówi Aleksandra Borycka, Head of Marketplace Amazon.pl.

Rosnące wykorzystanie narzędzi ochrony marki: W 2022 r. Amazon kontynuował również prace związane z ulepszaniem zautomatyzowanych narzędzi ochrony, służących firmom wpisanym do Rejestru marek [ang. Brand Registry], co ograniczyło konieczność znajdowania i zgłaszania naruszeń przez same firmy. Jednocześnie rósł udział firm w programach Amazon dedykowanych bezpieczeństwu sprzedaży, przy jednoczesnym spadku o 35 proc. rok do roku liczby naruszeń zgłoszonych zasadnie przez firmy wpisane do Rejestru marek.

– Bezpieczeństwo jest podstawą budowania zaufania wśród naszych klientów, dlatego bardzo mocno stawiamy na narzędzia zapobiegawcze, aby przeciwdziałać oszustwom i nadużyciom zanim dotkną one klienta. Z drugiej strony, jesteśmy aktywnym i zaangażowanym interesariuszem w walce z podrabianymi, nielegalnymi czy też niebezpiecznymi towarami, którą prowadzimy wspólnie z naszymi partnerami z branży detalicznej, dostawcami usług logistycznych, właścicielami praw oraz w ramach współpracy sektora publicznego i prywatnego – podkreśla Aleksandra Borycka.

Pociąganie fałszerzy do odpowiedzialności i powstrzymywanie ich przed niezgodnym z prawem wykorzystywaniem
e-sklepów:
Działania Amazon mające na celu wykrycie i likwidowanie grup fałszerzy przynoszą pozytywny skutek. W 2022 r. jednostka Amazon ds. Zwalczania Podróbek [ang. Counterfeit Crim Unit, CCU] pozwała lub zgłosiła podejrzenia w stosunku do ponad 1,3 tys. przestępców w USA, Wielkiej Brytanii, UE i Chinach. Amazon kontynuował również współpracę z firmami i organami ścigania, by powstrzymywać nieuczciwe podmioty. Na podstawie wykrytych przez Amazon sygnałów świadczących o fałszerstwie, firma pomogła w wykryciu, przejęciu i wyeliminowaniu ponad 6 mln nieautentycznych produktów. W ten sposób zapobiegł ich odsprzedaży w innej części łańcucha dostaw.

Misją i celem Amazon jest nie tylko popularyzacja idei ochrony własności intelektualnej, ale realne zabezpieczanie przedsiębiorców przed łamaniem ich praw, a tym samym ochrona kupujących przed zakupem podróbek. Skuteczne przeciwdziałanie praktykom związanym z podrabianiem towarów jest możliwe tylko przy ścisłej współpracy sprzedawców i sklepów internetowych, dlatego by zapobiec oszustwom i nadużyciom, Amazon bazuje nie tylko na wewnętrznych zautomatyzowanych narzędziach, ale również na systemach rejestracji i zgłoszeniach naruszeń, korzystając tym samym z połączenia podejścia systemowego i czynnika ludzkiego, aby szybko i poprawnie oceniać zawiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej – mówi Cezary Sowiński, Public Policy Manager, Amazon.

Przez handel podróbkami firmy narażone są nie tylko na utratę przychodów, ale i na szkody wizerunkowe. Towar podrobiony jest zwykle gorszej jakości, co wpływa na utratę zaufania nieświadomych tego konsumentów. Amazon jest partnerem, który działa proaktywnie i reaktywnie na rzecz bezpieczeństwa zakupów, minimalizując ryzyko naruszenia własności intelektualnej przedsiębiorców – podsumowuje Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Lepsza edukacja konsumencka: Amazon zatrudnia ponad 15 000 pracowników zajmujących się ochroną klientów, marek, partnerów handlowych i swojego sklepu przed podróbkami, oszustwami i innymi formami nadużyć. We współpracy z amerykańską Izbą Handlu i służbą celną USA [ang. Customs and Border Protection, CBP] firma przygotowała kampanie informacyjne dla konsumentów dotyczące bezpiecznych zakupów i autentycznych produktów, uczulając ich na szkody i zagrożenia związane z zakupem podróbek. Z kolei w Polsce Amazon zaangażowany był w 2022 roku w ogólnopolską kampanię „Żyj oryginalnie”, zainicjowaną przez Fundację Forum Konsumentów.

Przez rynek podrobionych produktów tracą nie tylko marki i budżet państwa, ale również sami konsumenci. Jak się jednak okazuje, część z nas umyślnie decyduje się na zakup „fałszywek”. Według Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej aż 44 proc. polskich konsumentów celowo kupiło podróbkę. Aby to zmienić niezbędna jest edukacja i pozytywna inspiracja konsumentów do zmiany postaw i zachowań. W ramach naszej kampanii antypodróbkowej „Żyj oryginalnie” wraz z Amazon i innymi partnerami zachęcamy konsumentów, aby kupowali mądrze i wybierali tylko oryginalne produkty. Planujemy kolejne, szeroko zakrojone działania w ramach tego projektu, żeby rozwijać platformę edukacyjno-informacyjną dla konsumentów – Agnieszka Plencler, prezeska Forum Konsumentów.

Pełna treść Raportu o ochronie marek Amazon znajduje się tutaj.

Amazon w Polsce

Pomoc Amazon w Ukrainie: link

Amazon działa w Polsce od 2014 roku, tworząc ponad 70 000 bezpośrednich i pośrednich miejsca pracy. Dziś Amazon to dziesięć nowoczesnych centrów logistycznych w całym kraju, sklep Amazon.pl, program członkowski Amazon Prime, usługi Amazon Web Services oraz Centra Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Centra Rozwoju Technologii Amazon to pionierskie ośrodki naukowo-badawczo, które dostarczają innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w produktach i usługach Amazon na całym świecie.

Od 2012 Amazon zainwestował w Polsce ponad 18,5 mld zł w infrastrukturę, w tym m.in. centra logistyczne, biura korporacyjne i zaplecze technologiczne, jak i wynagrodzenia oraz rozwój usług dla klientów. Miliardy dolarów przeznaczył również na rozwój infrastruktury i technologii, które pomagają małym i średnim firmom docierać do nowych klientów w kraju i za granicą, w tym również na ochronę własności intelektualnej marek.

Informacje o Amazon

Amazon wyznaje cztery zasady przewodnie: koncentrację na kliencie, a nie na konkurencji, pasję do innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon dąży do tego, by być najlepszym pracodawcą, najbezpieczniejszym miejscem pracy oraz najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie. Amazon jako pierwszy na świecie wprowadził m.in. następujące produkty i usługi: opinie klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, program Postaw na Swój Rozwój, tablety Fire, TV Fire, Amazon Echo, Alexa, technologia Just Walk Out, Amazon Studios i Deklarację Klimatyczną (The Climate Pledge). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź biuro prasowe i naszego bloga Aboutamazon.pl oraz śledź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze @AmazonNewsPL i YouTube.