Komunikat prasowy

Pierwsza umowa Amazon na zakup energii wiatrowej w Polsce

Pierwsza umowa Amazon na zakup energii wiatrowej w Polsce

Amazon podpisuje umowę na energię z farm wiatrowych w Jastrowiu i Okonku.

Pierwsza umowa Amazon na zakup energii wiatrowej w Polsce

17/04/2024

Warszawa, 17 kwietnia 2024 r.: Amazon, globalny lider w dziedzinie technologii i handlu elektronicznego, podpisał z Vortex Energy Polska, spółką zależną w całości należącą do Vitol, umowę na zakup 53 MW mocy czystej energii z dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych w Jastrowiu i Okonku (woj. wielkopolskie, powiat złotowski). To pierwsza inicjatywa Amazon w obszarze energii wiatrowej w Polsce. Firma realizuje już w naszym kraju projekty z zakresu OZE, m.in. w ramach umowy z farmą fotowoltaiczną (PV) w Miłkowicach (2022 r.) i posiada panele PV na swoim zrobotyzowanym centrum logistycznym w Świebodzinie (2021 r.).

  • Łącznie projekty wiatrowe w Jastrowiu i Okonku będą generować ok. 113 000 MWh (megawatogodzin) energii rocznie, co wystarczyłoby do zasilenia ponad 50 000 polskich gospodarstw domowych.
  • Łączna moc dwóch farm wiatrowych szacowana jest na 53 MW, a moc wszystkich projektów energetycznych z udziałem Amazon w Polsce wynosić będzie ponad 140 MW.
  • Nowe farmy wiatrowe mają zostać uruchomione w drugiej połowie 2025 r.

Umowy energetyczne Amazon w sektorze OZE w Polsce przyczyniają się do realizacji takich celów firmy, jak: osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 r. oraz zasilanie do 2025 r. całej globalnej działalności Amazon w 100% energią ze źródeł odnawialnych. Umowa na zakup energii z farm wiatrowych w Jastrowiu i Okonku wspiera również cel polskiego rządu, jakim jest dekarbonizacja sektora energetycznego. Według Ember European Electricity Review 2024 udział paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2023 r. wyniósł 61%, podczas gdy średni udział węgla w miksie energetycznym w UE wynosi 12%. Jednocześnie w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 Polska deklaruje osiągnięcie 29,8% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r.

Amazon inwestuje i rozwija się w Polsce od ponad 10 lat. Budujemy cyfrową gospodarkę przyszłości, która jest solidna i zrównoważona. Odnawialne źródła energii są jednym z najszybszych i najbardziej opłacalnych sposobów na przyspieszenie transformacji energetycznej w naszym kraju. Jednocześnie – jako największy na świecie nabywca energii odnawialnej – jesteśmy dumni, że umożliwiając budowę tych dwóch farm wiatrowych, jesteśmy bliżej osiągnięcia naszych celów, a także wspierania ambitnych planów polskiego rządu w zakresie ekologizacji sieci – podsumowuje Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

Z kolei Justine Ryan, Head of Renewables EMEA at Vitol and CEO of Vortex Energy, podkreśla: – Energia odnawialna ma kluczowe znaczenie dla europejskiej strategii dekarbonizacji. Vortex i Amazon mają potencjał, by wnieść znaczący wkład w redukcję emisji i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne poprzez zrównoważoną i przystępną cenowo energię elektryczną w Polsce. Jest to ogromna szansa dla obu firm, a jednocześnie Vitol i Vortex będą szukać na tym rynku dodatkowych możliwości do współpracy. W szczególności dalsza nowelizacja ustawy 10H umożliwi nowe inwestycje w lądową energetykę wiatrową, które przyniosą długoterminowe korzyści dla Polski na poziomie lokalnym i krajowym.

Energia ze słońca – aktywności Amazon w Polsce

W 2024 r. Amazon świętuje dekadę działalności w Polsce, z ponad 20 mld PLN inwestycji w kraju, czego efektem było m.in. utworzenie do 2022 r. ponad 70 000 nowych bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w kraju. Obecność Amazon w tej części Europy to również dbałość o lokalne społeczności i zrównoważony rozwój.

W 2022 r. Amazon podpisał jedną z największych wówczas w Polsce umów na zakup energii odnawialnej z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach o mocy 87 MW. Oczekuje się, że po uruchomieniu będzie ona produkować ponad 120 000 MWh (megawatogodzin) czystej energii rocznie, co pozwoliłoby na zaspokojenie potrzeb energetycznych ok. 57 000 polskich gospodarstw domowych. Zgodnie z założeniami, farma fotowoltaiczna w Miłkowicach powinna rozpocząć produkcję energii już w maju 2024 r.

Z kolei w 2021 r. Amazon uruchomił w Świebodzinie zrobotyzowane centrum logistyczne, wyposażając jego dach w 3900 paneli PV (fotowoltaicznych) o powierzchni ponad 8600 m2, które dostarczają energię odnawialną pozwalającą m.in. na częściowe zasilanie obiektu. Łączna moc instalacji na dachu świebodzińskiego centrum wynosi 1,75 MW, co wystarczyłoby do zasilenia ok. 480 domów jednorodzinnych w Polsce rocznie.

OZE w Polsce – wpływ Amazon na społeczności lokalne i gospodarkę

Według nowego modelu ekonomicznego opracowanego przez Amazon, farmy słoneczne i wiatrowe uruchomione przez firmę na całym świecie pomogły wygenerować od 2014 do 2022 r. szacunkowo 12 mld USD inwestycji w społecznościach i wsparły ponad 39 000 miejsc pracy tylko w 2022 r. W samej Europie projekty energii odnawialnej realizowane przez Amazon wygenerowały około 2,4 mld EUR inwestycji, przyczyniając się do wzrostu PKB regionu o 723 mln EUR, wspierając 3 900 miejsc pracy w 2022 r.

Szymon Kowalski, wiceprezes Fundacji RE-Source Poland Hub wskazuje na wszechstronne korzyści płynące z energii wiatrowej: – Energetyka wiatrowa to niezwykle nowoczesny, wydajny i długoterminowy silnik napędowy całej gospodarki. Efekty mnożnikowe w postaci lokalnych łańcuchów dostaw, dołączanie polskich przedsiębiorców do dostaw globalnych dla sektora, a także możliwości rozwoju zawodowego tysięcy pracowników w obszarze najnowocześniejszych technologii tworzą wartość nie do przecenienia z punktu widzenia gospodarki i społeczeństwa. Dobroczynne skutki rozwoju sektora odczuwać będą przyszłe pokolenia – także na długo po tym, jak główne instalacje wytwórcze zostaną zbudowane.

Globalne projekty Amazon, zajmującego pozycję największego korporacyjnego nabywcy energii odnawialnej na świecie, mają generować ponad 77 000 GWh (gigawatogodzin) rocznie, co wystarczyłoby do zasilenia ponad 19 mln domów w UE.


 

Informacje o spółkach:

Amazon
Amazon działa w Polsce od 2014 r. Tylko w 2022 roku stworzył i wspierał ponad 70 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, m.in. w dziesięciu nowoczesnych centrach logistycznych, a także w biurze Amazon Web Services (AWS) w Warszawie oraz w Amazon Development Center Poland (ADCP) w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. ADCP to pionierskie ośrodki naukowo-badawcze, w których zespoły menedżerek i menedżerów, inżynierek i inżynierów, naukowczyń i naukowców, tworzą i rozwijają globalne najbardziej zaawansowane technologie Amazon, takie jak: Alexa, Ring czy Kindle. Amazon wspiera również zatrudnienie w łańcuchu dostaw, u partnerów wspierających operacje Amazon, a także miejsca pracy stworzone przez MŚP, które prowadzą sprzedaż za pośrednictwem sklepu Amazon.pl, docierając do setek milionów klientów na całym świecie. W latach 2012-2022 Amazon zainwestował w Polsce ponad 20 mld zł w infrastrukturę, w tym m.in. centra logistyczne, biura korporacyjne i zaplecze technologiczne, jak i wynagrodzenia oraz rozwój usług dla klientów. Miliardy dolarów przeznaczył również na rozwój infrastruktury i technologii, które pomagają MŚP docierać do nowych klientów w kraju i za granicą, w tym również na ochronę własności intelektualnej marek.

Vortex Energy

Vortex Energy, spółka w pełni zależna od Vitol od 2023 r. , w ciągu 17 lat obecności na rynku OZE zrealizowała projekty o łącznej mocy 468 MW w projektach wiatrowych i fotowoltaicznych. Obecny portfel projektów obejmuje ponad 3 GW zarówno w energetyce wiatrowej, jak i fotowoltaice na różnych etapach rozwoju projektu oraz ponad 2 GW mocy w projektach magazynowania energii.

Vitol

Światowy lider w branży energetycznej, od ponad 55 lat fachowo obsługujący światowe rynki energetyczne. Firma zbudowana na długoterminowych partnerstwach, koncentrująca się na dostarczaniu rozwiązań i ostrożnym zarządzaniu finansami. Wspierając zrównoważone rozwiązania energetyczne, Vitol przeznaczył do tej pory ponad 2,2 mld USD kapitału na transformację energetyczną.