Komunikat prasowy

Amazon, Booking.com, Expedia Group, Glassdoor, Tripadvisor i Trustpilot tworzą pierwszą globalną Koalicję na rzecz zaufanych recenzji

Amazon, Booking.com, Expedia Group, Glassdoor, Tripadvisor i Trustpilot tworzą pierwszą globalną Koalicję na rzecz zaufanych recenzji

Amazon, Booking.com, Expedia Group, Glassdoor, Tripadvisor i Trustpilot ogłosiły, że połączyły siły, uruchomiając globalną Koalicję na rzecz zaufanych recenzji. Ta międzybranżowa współpraca ma na celu ochronę konsumentów przez zapewnienie im dostępu do wiarygodnych recenzji konsumenckich na całym świecie. Członkowie koalicji wspólnie zdefiniują najlepsze praktyki w zakresie hostingu recenzji online i udostępniania metod wykrywania fałszywych recenzji, mając na celu powstrzymanie ich u źródła.

17/10/2023

Amazon przewodzi nowej, międzysektorowej koalicji do walki z fałszywymi recenzjami. Przedsiębiorstwa z różnych branż łączy wspólne zobowiązanie do ochrony klientów na całym świecie, w tym dostępu do wiarygodnych recenzji, dzięki czemu mogą podejmować świadome decyzje zakupowe.

Firmy tworzące Koalicję, spotkały się w październiku 2022 r. w San Francisco na pierwszej w historii konferencji poświęconej fałszywym recenzjom, zorganizowanej przez Tripadvisor. Uczestnicy wysłuchali ekspertów z rządu, środowiska akademickiego i branżowych specjalistów, którzy podkreślali wagę wspólnych wyzwań i potencjalnych podejść do łagodzenia skutków związanych z fałszywymi recenzjami produktów w Internecie. Zaowocowało to utworzeniem formalnej koalicji, której współpraca zakłada przede wszystkim edukację konsumentów i ciągłą wymianę informacji między członkami w celu zmniejszenia liczby oszustw związanych z recenzjami produktów.

Zawiązana Koalicja branżowa wskazała kilka kluczowych zagadnień, które mogą pomóc w ochronie konsumentów i kontrahentów przed fałszywymi recenzjami, zabezpieczających jednocześnie opinię publiczną przed wprowadzaniem w błąd w wyniku publikacji fałszywych opinii. Obszary wymagające działań, to:

  1. Profesjonalizacja branżowa. Opracowanie wspólnych standardów i definicji branżowych, w tym w odniesieniu do tego, co stanowi fałszywą recenzję oraz w zakresie pomiarów moderacji treści.
  2. Wymiana najlepszych praktyk. Zdefiniowanie najlepszych praktyk w zakresie hostingu recenzji online oraz udostępnianie informacji na temat zaktualizowanego procesu moderacji treści i metod wykrywania fałszywych recenzji.
  3. Wymiana informacji. Dzielenie się informacjami dotyczącymi sposobu działania nieuczciwych podmiotów, jak np. firmy sprzedające fałszywe recenzje firmom, które chcą w nieuczciwy i niewłaściwy sposób poprawić swoją reputację.
  4. Rzecznictwo. Współpraca z przedstawicielami środowisk akademickich i liderami opinii publicznej w celu promowania korzyści dla konsumentów wynikających z treści recenzji i wspierania wysiłków branży na rzecz zwalczania publikowania fałszywych recenzji.

Koalicja dąży do utrzymania najwyższych standardów uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności. Poprzez wspólne inicjatywy zmierza do ustanowienia nowych standardów w zakresie zachowania autentyczności recenzji, wzbudzając zaufanie konsumentów na całym świecie.

Członkowie Koalicji spotkają się w Brukseli w dniach 5-6 grudnia 2023 r. na drugiej konferencji poświęconej wątkowi fałszywych recenzji produktów w Internecie, organizowanej przez Amazon.

Amazon

"Opinie klientów są ważną częścią doświadczenia zakupowego, a celem międzysektorowej Koalicji na rzecz propagowania wiarygodnych recenzji jest zapewnienie, że każda opinia produktowa odzwierciedla rzeczywiste doświadczenia klientów" - skomentował Dharmesh Mehta, wiceprezes Amazon ds. globalnych usług dla partnerów handlowych. "Amazon stanowczo walczy z brokerami fałszywych recenzji, aby chronić klientów i partnerów handlowych, ale oszuści są problemem na skalę globalną, wpływającym na wiele sektorów gospodarki. Dzięki zacieśnionej współpracy i wymianie informacji między branżami, w tym informacji na temat taktyk oszustów i sposobu ich działania, możemy skuteczniej blokować nieuczciwe działania związane z recenzjami, powstrzymywać kolejnych oszustów przed nieuczciwymi praktykami i tym samym chronić więcej konsumentów”.

Booking.com

"Z ponad 292 milionami zweryfikowanych recenzji od prawdziwych użytkowników na naszej platformie, aktywnie inwestujemy w zapewnienie ciągłej wiarygodności naszego programu, zarówno dla podróżnych, jak i naszych partnerów" - skomentował Spencer Mott, dyrektor ds. bezpieczeństwa w Booking.com. "Od modeli wykrywania oszustw, opartych na uczeniu maszynowym, po niestandardowe narzędzia dla naszych zespołów doświadczonych moderatorów, stale zwiększamy nasze wysiłki, między innymi poprzez współpracę z platformami o podobnych poglądach. Razem możemy analizować najlepsze praktyki i uczyć się od siebie nawzajem, zwiększając w ten sposób świadomość w całej branży na korzyść jeszcze szerszego grona konsumentów i firm”.

Expedia Group

"Autentyczne recenzje mają kluczowe znaczenie dla podróżnych podczas rezerwacji miejsc noclegowych i tym samym, ich doświadczeń” – skomentował CJ Allen, wiceprezes ds. doświadczenia zakupowego oraz zaufania w Marketplace, Expedia Group. „Używamy technologii do wykrywania nieuczciwych wpisów, ale wdrażamy w naszym podejściu również ‘czynnik ludzki’, co dodatkowo potwierdza uczciwość i przejrzystość recenzji. Expedia Group z dumą uczestniczy w tej koalicji, aby zwalczać twórców fałszywych recenzji, którzy stanowią bezpośrednie zagrożenie dla najcenniejszego zasobu naszej branży: zaufania”.

Glassdoor

"Osoby poszukujące pracy polegają na uczciwości i autentyczności anonimowych recenzji i ocen na Glassdoor, aby pewnie podejmować decyzje dotyczące miejsca zatrudnienia i firm, w których chcą pracować" - skomentowała Cara Barry, dyrektor Glassdoor ds. treści i społeczności. "Zespół moderatorów Glassdoor stale rozwija wielopoziomowe procesy technologiczne i ludzkie, aby zapobiegać fałszywym recenzjom na naszej platformie, ale zdajemy sobie sprawę, że musimy wprowadzać kolejne innowacje i stosować nowe podejścia. Z niecierpliwością czekamy na bliższą współpracę z naszymi partnerami branżowymi w celu stworzenia nowych ram w tym zakresie. To pomoże ograniczyć fałszywe recenzje i utrzymać zaufanie do treści na Glassdoor oraz w innych miejscach w Internecie”.

Tripadvisor

"Zaufanie, jakie konsumenci i partnerzy mają do naszych platform i firm, jest najwyższym priorytetem dla członków tej koalicji, którzy zgodzili się połączyć siły w walce z fałszywymi recenzjami w Internecie. Aby utrzymać wiarygodność i autentyczność recenzji na naszych platformach, staramy się coraz bardziej utrudniać prowadzenie działalności online nieuczciwym podmiotom, które próbują oszukać naszych klientów" - skomentowała Becky Foley, wiceprezes ds. zaufania i bezpieczeństwa w Tripadvisor, Inc. "Walka nieuczciwymi podmiotami, zwłaszcza tymi, które próbują sprzedawać fałszywe recenzje firmom chcącym poprawić swoją reputację w Internecie, spotka się natychmiast z naszym zainteresowaniem. Podmioty te często działają poza jurysdykcją w tym obszarze, dlatego solidna współpraca jest tym bardziej istotna”.

Trustpilot

"Zaufanie jest podstawą każdej decyzji podejmowanej przez konsumentów kupujących produkty i usługi, zwłaszcza online. Recenzje pomagają budować zaufanie, co sprawia, że konsumenci muszą mieć pewność, że czytane przez nich opinie są prawdziwe i autentyczne" - powiedziała Carolyn Jameson, dyrektor ds. zaufania i konsumentów w Trustpilot. "W Trustpilot wprowadzamy innowacje m.in. poprzez poszukiwanie różnych sposobów walki z fałszywymi handlarzami recenzji i firmami, które próbują manipulować opiniami na temat produktów i usług. Większa współpraca i międzybranżowa wymiana pomysłów za pośrednictwem Koalicji na rzecz zaufanych recenzji będzie niewątpliwie ważnym impulsem w globalnej walce z oszustami, którzy starają się podważyć zaufanie w Internecie”.

###

O Koalicji na rzecz zaufanych recenzji

Koalicja na rzecz zaufanych recenzji to grupa liderów branży hotelarskiej, handlu detalicznego, usług konsumenckich i podróży, którzy udostępniają godne zaufania recenzje, aby pomóc klientom w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych. Firmy członkowskie koncentrują się na ograniczaniu nieuczciwych opinii klientów. Do grupy należą obecnie: Amazon, Booking.com, Expedia, Glassdoor, Tripadvisor i Trustpilot.

Amazon w Polsce:

Amazon działa w Polsce od 2014 r., gdzie stworzył ponad 70 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, m.in. w dziesięciu nowoczesnych centrach logistycznych, a także w biurze Amazon Web Services w Warszawie oraz w Amazon Development Center Poland w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. ADCP to pionierskie ośrodki naukowo-badawcze, w których zespoły menedżerek i menedżerów, inżynierek i inżynierów, naukowczyń i naukowców, tworzą i rozwijają globalne najbardziej zaawansowane technologie Amazon, takie jak: Alexa, Ring, Echo, Polly, TTS, AWS Database Migration czy Kindle.

Od 2012 r. Amazon zainwestował w Polsce ponad 18,5 mld zł w infrastrukturę, w tym m.in. centra logistyczne, biura korporacyjne i zaplecze technologiczne, jak i wynagrodzenia oraz rozwój usług dla klientów. Miliardy dolarów przeznaczył również na rozwój infrastruktury i technologii, które pomagają MŚP docierać do nowych klientów w kraju i za granicą, w tym również na ochronę własności intelektualnej marek.

 

Informacje o Amazon:

Amazon wyznaje cztery zasady przewodnie: koncentrację na kliencie, a nie na konkurencji, pasję do innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon dąży do tego, by być najlepszym pracodawcą, najbezpieczniejszym miejscem pracy oraz najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie. Amazon jako pierwszy na świecie wprowadził m.in. następujące produkty i usługi: opinie klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, program Postaw na Swój Rozwój, tablety Fire, TV Fire, Amazon Echo, Alexa, technologia Just Walk Out, Amazon Studios i Deklarację Klimatyczną (The Climate Pledge). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź biuro prasowe i naszego bloga Aboutamazon.pl oraz śledź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze @AmazonNewsPL i YouTube.