Amazon Pomagamy

Lokalne donacje

Lokalne donacje

Lokalne donacje

W Amazon wierzymy, że nawet najmniejszy gest potrafi pomóc najbardziej potrzebującym. W ramach #AmazonPomagamy od lat wspieramy lokalne oddziały medyczne, domy dziecka, placówki oświatowe oraz organizacje pomocowe przekazując im produkty pierwszej potrzeby czy środki ochrony osobistej. Przed wyborem każdej placówki prowadzimy rozmowy z pracownikami naszych centrów logistycznych oraz samorządami, by jak najlepiej poznać bieżące potrzeby danego regionu.


 

Przykłady lokalnego wsparcia Amazon w Polsce:

 • Wsparcie oddziału dziecięcego w Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie sprzętem medycznym o wartości 20 000 zł,
 • Darowizna w wysokości 21 000 zł na bieżące potrzeby Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Apostoła,
 • Przekazanie Szkole Podstawowej nr 32 w Chorzowie oraz Ośrodkowi Wsparcia Rodziny laptopów o wartości 9 000 zł,
 • Zakup przyrządów do pobierania krwi, książek, zestawów klocków, gier oraz mini skutera dla fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową,
 • Przekazanie słuchawek, głośników oraz tekstyliów domowych o wartości 5 000 zł dla podopiecznych fundacji Dar Szpiku,
 • Zakup produktów pierwszej potrzeby dla dzieci z chorobami nowotworowymi będącymi pod opieką fundacji Gajusz,
 • Darowizna w wysokości 50 000 zł na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,
 • Darowizna w wysokości 110 000 zł na zakup samochodu osobowego do prowadzenia działań edukacyjnych Stowarzyszenia GTW,
 • Darowizna w wysokości 85 000 zł na remont siedziby Fundacji Gajusz oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb wolontariuszy i personelu,
 • Darowizna w wysokości 25 000 zł na remont sali gimnastycznej Fundacji JiM, w której odbywają się zajęcia sportowe i terapeutyczne,
 • Darowizna 12 000 zł na wsparcie pomocy psychologicznej udzielanej przez Fundację Zobacz Mnie.

 

Informacje o Amazon Pomagamy Zobacz wszystkie komunikaty prasowe