Strategia Amazon

Raport z działań Amazon na rzecz walki z COVID-19

Raport z działań Amazon na rzecz walki z COVID-19

Raport z działań Amazon na rzecz walki z COVID-19
PDF | 3,96 MB

Amazon-CEE_Covid-19-Community-Engagement-Response

Raport z działań Amazon na rzecz walki z COVID-19 w Polsce, Czechach i na Słowacji (raport w języku angielskim)