Amazon Pomagamy

Czym jest #AmazonPomagamy?

Czym jest #AmazonPomagamy?

W Amazon podchodzimy z sercem i pasją do pomagania. Troszczymy się o swoje otoczenie i mamy odwagę, by zmieniać je na lepsze. Od początku obecności w Polsce działamy na rzecz lokalnych społeczności wszędzie tam, gdzie powstały nasze centra logistyczne i gdzie mieszkają nasi pracownicy. Dzięki ich zaangażowaniu w projekty społeczne, mamy realny wpływ na poprawę jakości życia w regionach, w których jesteśmy obecni.

 

Nasze zaangażowanie społeczne skupia się na trzech filarach:

  • Edukacji stacjonarnej i zdalnej w obszarze STEM*
  • Amazon Goes Gold – program wsparcia i budowania świadomości o nowotworach dziecięcych
  • Amazon Right Now Needs – kampaniach oraz akcjach, poprzez które odpowiadamy na najpilniejsze potrzeby społeczności w naszym otoczeniu, w tym wsparcie rodzin i dzieci w trudnej sytuacji

 

* Model edukacji STEM to idea holistycznego podejścia do procesu nauczania i uczenia się, integrowania w procesie edukacyjnym różnych dziedzin wiedzy i rozwijania m.in. takich umiejętności jak logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów, kreatywność i współpraca. Skrót STEM pochodzi od pierwszych liter angielskich wyrazów: S – Science (nauka), T – Technology (technologia), E – Engineering (inżynieria), M – Math (matematyka).

Kto nas wspiera w #AmazonPomagamy?

Otwarty dialog z pracownikami, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi samorządami pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby danego regionu i prowadzić wiele inicjatyw lokalnych. Podczas planowania działań staramy się także odpowiadać na agendę Unii Europejskiej dotyczącą globalnych wyzwań i towarzyszącym im kampanii.

Jak zgłosić inicjatywę?

Nie lubimy, gdy dobre pomysły się marnują. Dlatego, jeśli wiesz jak wesprzeć lokalne społeczności w sposób, który jest zgodny z priorytetami Amazon, wyślij go na adres pomagamy@amazon.com

Informacje o Amazon Pomagamy Zobacz wszystkie komunikaty prasowe

Raport z działań Amazon na rzecz walki z COVID-19

Amazon-CEE_Covid-19-Community-Engagement-Response

PDF | 3,96 MB
 

Czym jest #AmazonPomagamy?

Czym jest #AmazonPomagamy?

W Amazon podchodzimy z sercem i pasją do pomagania. Troszczymy się o swoje otoczenie i mamy odwagę, by zmieniać je na lepsze. Od początku obecności w Polsce działamy na rzecz lokalnych społeczności wszędzie tam, gdzie powstały nasze centra logistyczne i gdzie mieszkają nasi pracownicy. Dzięki ich zaangażowaniu w projekty społeczne, mamy realny wpływ na poprawę jakości życia w regionach, w których jesteśmy obecni.

 

Nasze zaangażowanie społeczne skupia się na trzech filarach:

  • Edukacji stacjonarnej i zdalnej w obszarze STEM*
  • Amazon Goes Gold – program wsparcia i budowania świadomości o nowotworach dziecięcych
  • Amazon Right Now Needs – kampaniach oraz akcjach, poprzez które odpowiadamy na najpilniejsze potrzeby społeczności w naszym otoczeniu, w tym wsparcie rodzin i dzieci w trudnej sytuacji

 

* Model edukacji STEM to idea holistycznego podejścia do procesu nauczania i uczenia się, integrowania w procesie edukacyjnym różnych dziedzin wiedzy i rozwijania m.in. takich umiejętności jak logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów, kreatywność i współpraca. Skrót STEM pochodzi od pierwszych liter angielskich wyrazów: S – Science (nauka), T – Technology (technologia), E – Engineering (inżynieria), M – Math (matematyka).

Kto nas wspiera w #AmazonPomagamy?

Otwarty dialog z pracownikami, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi samorządami pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby danego regionu i prowadzić wiele inicjatyw lokalnych. Podczas planowania działań staramy się także odpowiadać na agendę Unii Europejskiej dotyczącą globalnych wyzwań i towarzyszącym im kampanii.

Jak zgłosić inicjatywę?

Nie lubimy, gdy dobre pomysły się marnują. Dlatego, jeśli wiesz jak wesprzeć lokalne społeczności w sposób, który jest zgodny z priorytetami Amazon, wyślij go na adres pomagamy@amazon.com