Amazon Pomagamy

Amazon Right Now Needs – wsparcie rodzin i dzieci oraz reagowanie na nagłe zdarzenia

Amazon Right Now Needs – wsparcie rodzin i dzieci oraz reagowanie na nagłe zdarzenia

W Amazon odpowiadamy na najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnych. "Right Now Needs” to pomoc rodzinom i dzieciom w różnorodnych wyzwaniach oraz reagowanie na nagłe zdarzenia.

Chcemy pomagać lokalnym społecznościom i wspólnie budować ich lepszą przyszłość.

 

  • Działania w ramach walki z COVID-19

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na nasze życie – wiele osób musiało przystosować się do zmian, jakie nastąpiły w pracy, szkołach i w środowisku, w których funkcjonują. Amazon zaangażował się w pomoc pracownikom, klientom oraz lokalnym społecznościom, aby odpowiedzieć na ich aktualne potrzeby i przekazał ponad 4,5 miliona złotych dla organizacji pomocowych:

  • ponad 1,5 miliona zł dla Polskiego Czerwonego Krzyża,
  • ponad 1,5 miliona zł dla Fundacji TVN „Nie jesteś sam”,
  • 450 tysięcy zł dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Reszta kwoty została rozdzielona na 34 organizacje działające lokalnie.

Donacje Amazon umożliwiły sfinansowanie wyposażenia szpitali, w tym m.in. zakup testów, odzieży ochronnej i specjalistycznego sprzętu, a także realizację innych działań na rzecz walki z COVID-19.

Ponadto przekazaliśmy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej, Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu oraz Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu 99 900 maseczek ochronnych, które wsparły opiekunów i lekarzy pracujących w wybranych organizacjach.

 

  • Współpraca z Fundacją Dr Clown

W grudniu 2020 r. Amazon we współpracy z Fundacją Dr Clown włączył się w pomoc dzieciom przebywającym w szpitalach. Dla małych pacjentów przygotowaliśmy różnorodne atrakcje i świąteczne prezenty. Pracownicy Amazon odwiedzili podopiecznych z 6 szpitali zlokalizowanych w sąsiedztwie centrów logistycznych. Film relacjonujący akcję można obejrzeć tutaj. Ponadto, każde z 9 centrów logistyki Amazon dostarczyło 200 paczek żywnościowych dla osób starszych oraz dzieci i rodzin o specjalnych potrzebach. Partnerem tej akcji jest Polski Czerwony Krzyż.

Więcej informacji na temat akcji tutaj.

 

  • Projekt Uniwersytet Sukcesu realizowany z fundacją Digital University

Według badań fundacji Digital University, młode kobiety opuszczające domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze często nie mają pomysłu na swoją przyszłość zawodową. Chcemy wesprzeć je w skutecznym wejściu na rynek pracy, dlatego, w ramach programu Uniwersytet Sukcesu, zorganizowaliśmy warsztaty na temat rekrutacji, prawa pracy, metodyki agile/scrum oraz konkretnych ścieżek zawodowych.

Więcej o programie tutaj.

 

  • Wsparcie dla Fundacji RaknRoll

Dzień Matki to dla wielu kobiet powód do świętowania, jednak dla części z nich to także kolejny dzień zmagania się z chorobą nowotworową. W szczególnej sytuacji znajdują się kobiety ze zdiagnozowaną chorobą w trakcie ciąży. Od 5 lat, w ramach programu Boskie Matki, wspiera je Fundacja Rak’n’Roll otaczając kompleksową opieką w ciąży i po porodzie. Do akcji przyłączył się także Amazon, który przekazał 100 000 zł dla Fundacji, zorganizował webinar ekspercki i przygotował Boskie Wyprawki dla podopiecznych fundacji. Zawartość wyprawek była dopasowana do indywidualnej potrzeby każdej przyszłej mamy.

Więcej o programie tutaj.

 

  • 450 konsultacji z Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę”

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” od lat pomaga najmłodszym, którzy doświadczyli przemocy psychicznej, fizycznej i wykorzystywania seksualnego. Rozmowa opiekuna ze skrzywdzonym dzieckiem jest niezwykle trudna dla obu stron. W tej sytuacji często anonimowa osoba może wesprzeć dorosłego w wyborze najlepszej strategii pomocy. Z okazji Dnia Ojca przekazaliśmy środki finansowe, które pozwoliły na przeprowadzenie 450 takich konsultacji psychologicznych. W grudniu 2020 roku przekazaliśmy na rzecz Fundacji donację w wysokości 55 000 PLN, która umożliwiła sfinansowanie kolejnych konsultacji.
 

Amazon wspiera organizacje i społeczności promujące postawę otwartości i szacunku dla osób oraz grup o odmiennej tożsamości etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej czy społecznej oraz przeciwdziałające wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii. W 2020 przekazaliśmy środki takim fundacjom jak Centrum Praw Kobiet, Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, Fundacja Ocalenie, Stowarzyszenie Lambda Warszawa i Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Więcej informacji o naszych działaniach można znaleźć tutaj.

 

Informacje o Amazon Pomagamy Zobacz wszystkie komunikaty prasowe

Amazon pomaga lokalnym społecznościom w walce z COVID-19

AMAZON_MAPKA_PL_11

JPG | 1,22 MB
2,775 x 1,800 px